Om Norsk Massivtre AS

8.3.2008 ble Norsk Massivtre AS etablert og tok over verktøy og opparbeidet know-how innen utvikling, produksjon og leveranse av massivtre elementer fra Valdres Tremiljø. Produksjonen er lokalisert i en produksjonshall ved Begna Bruk i Begnadalen, mens forretningsadressen er på Gjønnes.
Norsk Massivtre AS produserer massivtre og utvikler også elementene videre for annen bruk, som i balkongssystem, innervegger, etasjeskillere, tak mm. Felles for produktene er at de spesialtilpasses kundens behov/krav i produksjonshallen hvilket reduserer monteringstiden ute.
Norsk Massivtre AS tror at massivtre har et uutnyttet potensiale i Norge pga. kort vei til råvarer, miljøaspektet og treets unike egenskaper som byggmateriale.
Se egen hjemmeside